škvrny na koži

škvrny na koži môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Lepra

Neurofibromatóza

Turnerov syndróm

 


 

comments powered by Disqus