Prvá pomoc pri zlomenine

Najčastejším prejavom úrazu sú zlomeniny kostí. Každá kosť v ľudskom tele sa môže neopatrnosťou zlomiť a tým spôsobiť bolesť, zlú hybnosť alebo ďalšie komplikácie v podobe krvácania, poranenia okolitých tkanív alebo orgánov. Pri zlom zrastu kostí môžete mať trvalé následky v podobe zlej hybnosti, bolesti či iného obmedzenia. Preto je veľmi dôležitá včasná diagnostika a hlavne liečba.

Prvá pomoc pro zlomenine

Rozdelenie zlomenín

  • Otvorená zlomenina - zlomená kosť poruší integritu kože a svalov a vyčnieva na povrch
  • Zatvorená zlomenina - zlomená kosť nie je vidieť a neporušila kožu
  • Zlomenina úplná či neúplná - rozlišujeme či je kosť zlomená úplne alebo je len tzv. naštiepnutá.

Príznaky zlomeniny

  • Môžeme počuť lupnutie či zvuk lámania,
  • v mieste zlomeniny sa objaví opuch,
  • bolesť,
  • deformácie v mieste zlomeniny (neprirodzené ohnutie končatiny),
  • škrípanie a počuteľné vŕzganie,
  • šok (hlavni pri otvorenej zlomenine alebo pri polytraume).

Prvá pomoc

Ak to nie je nutné s postihnutým a už vôbec nie so zlomenou kosťou nehýbeme. Odtiahneme do bezpečia postihnutého len vtedy ak hrozí ďalšie úraz či iné nebezpečenstvo (autonehody, zosuv pôdy, požiar, atď.). Veľmi dôležitá je fixácia postihnutej končatiny, veľmi opatrná manipulácia a čo najmenší pohyb. Najlepšie je dať hornú končatinu do závesu a dolnú končatinu fixovať na troch miestach na druhej nohe a privolať ZZS či dopraviť postihnutého do najbližšej nemocnice s RTG.

Najčastejšie zlomeniny

Zlomeniny lebky, zlomeniny dolnej i hornej čeľuste, zlomeniny rebier či hrudnej kosti, zlomenina panvy, stehennej kosti či zlomeniny chrbtice - v týchto prípadoch radšej vždy volajte ZZS. Pri ostatných zlomeninách záleží na individuálnemu prípadu.

V podstate je úplne jedno akú zlomeninu postihnutý utrpel, dôležité je zlomeninu včas diagnostikovať, zafixovať, upokojiť postihnutého a dopraviť ho k lekárovi či privolať ZZS.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus