Otrava opiátmi

Nadmerné dávky drog či už prírodného alebo syntetického pôvodu vyvolávajú v ľudskom organizme otravu čiže závažný stav. Ľudia na nich si postupne vypestujú určitý nezdravý návyk. Dá sa jednoducho povedať, že sú na nich enormne po fyzickej a psychickej stránke nakoniec závislí.

Ľudia podľahnú drogám veľmi ľahko a pri ich pravidelnom užívaní sú potom nútení zvyšovať množstvo danej látky predovšetkým za jediným účelom. A tým je zvýšenie osobného pôžitku. Tieto zmesi si berú ľudia počas krátkeho časového úseku a v ich tele sa neúmerne hromadia. Organizmus jedinca si s tým skrátka nedokáže poradiť, a preto u neho nastáva toxická reakcia. Niektoré drogy sa vyznačujú dlhotrvajúcim efektom, však osoba vždy podľahne nutkavé túžbe po ďalšej dávke. To sa odohráva v mnohokrát príliš krátkej dobe po prvom užití, kedy chemické látky ešte z tela nevyprchávali.

Väčšina ľudí experimentuje s istým typom drogy, pričom sa zriedkakedy stretávajú s predávkovaním. Závislejší jedinci sa každodenne zabředávají stále hlbšie do drogovej závislosti, z ktorej nie je ľahké sa len tak vymaniť. Načo týmto svojím počínaním ohrozujú prvotne svoje zdravie a môžu sa u nich objaviť aktívne otravy majúce za následok smrť.

Na stavoch súvisiacich s nadmerným predávkovaním toxickými látkami má podiel (aj keď nepriamou formou) tiež niekoľko činiteľov. Náhodne menujme aspoň pár z nich: hypotermia, syndróm chronického vyčerpania, porucha činnosti centrálnej nervovej sústavy a syndróm multiorgánové dysfunkcie.

Keď človek holduje drogovému opojeniu dlhé roky, prejavuje sa u neho charakteristický rozpad osobnosti. Jeho orgány sú natoľko poškodené, že nie sú schopné naďalej plniť svoju základnú funkciu. Napríklad u tehotných žien sa drogy negatívne podpisujú na plodu a poťažmo aj na samotnom novorodenci. Tento človiečik trpí po narodení abstinenčným syndrómom.

Poväčšine mladiství často okúsi nejakú tú drogu. Experimentovanie prebieha do približne vekové kategórie tridsiatich rokov. V priebehu niekoľkých rokov došlo k nárastu drogovo závislých. Čím ďalej viac sa do drogového dobrodružstva púšťa čoraz mladšie osoby.

Do organizmu sa najbežnejšie chemická látka dostáva perorálnym požitím. Niektorí ľudia dávajú prednosť injekčnému, inhalačnému či intranazálnemu podaniu. Podľa uvedeného spôsobu použitia potom nastupuje účinok drogy. To sa potom odráža na úrovni príznakov a miere potenciálneho ohrozenia. Väčšina toxikomanov si rada okrem jednej drogy vezme aj ďalšie látky, vďaka tomuto počínaniu sa však očakávaný účinok nedostaví.

Otrava opioidy

Opioidy sú v podstate látky vyrobené z ópia čiže určitej formy omamné látky, ktorá sa vyznačuje istým unikátnym zložením. Ópium disponuje významnou zložkou (alkaloidy). Ide predovšetkým o morfín. Vyhľadávanou látkou je tiež kodeín, eventuálne aj narkotin, papaverín alebo paramorphin. Uviesť je nutné tiež laudanin a laudanozid. Tieto menované látky pôsobia najmä na centrálny a periférny nervový systém. Ďalej majú nápadne výrazný utlmujúci účinok a taktiež vnútorný analgetický efekt. Samozrejme na svedomí toho majú ďaleko viac, ako sú napríklad zápalové reakcie či dopady na nenarodené dieťa.

Pokiaľ niektorých z týchto opiátov človek užíva, potom si na neho vypestuje silnú návykovosť. Lekári je štandardne predpisujú svojim pacientom ako lieky, ktoré dokážu nielen znižovať bolesť, ale aj mierniť hnačku a tlmiť kašeľ. Lieky sa však využívajú aj pri rôznych typoch operačných zákrokov. V tomto prípade má otrava rýdzo krátkodobý charakter. Často k intoxikácii dochádza aj u jedincov s ťažko chronickou chorobou. Jedná sa obzvlášť o nevyliečiteľne chorých pacientov. Týmto osobám sa zdravotníci pripraviť v nemocnici istú dávku liečiva, ktorá sa ale za tejto situácie len neľahko odhaduje. Je to z toho dôvodu, že títo ľudia trpia neuveriteľnými bolesťami. Navyše vzniká u nich tolerancia na konkrétny druh látky a lekári sú potom nútení pacientom navýšiť medikáciu.

Na začiatku aktívne otravy sa ľudský organizmus upokojí. Človek pociťuje náhly nával radosti. V niektorých prípadoch ho trápia nepríjemné svrbenie na koži, môže sa u neho objaviť tiež pocit nevoľnosti či zvracanie. Niektorí intoxikovaní sa musí popasovať s hučaním v ušiach, iní zase sa stretávajú s problémami s dychom alebo s intenzívnejším pocitom tepla v tvári. V ďalšej etape intoxikácie nastáva u človeka stav bezvedomia. Už v tomto štádiu človek nie je schopný reagovať ani na banálne uštipnutie a nieto na výraznejšie bolestivé podnety. Tento stav sa negatívne podpisuje tiež na dýchacom centre. Niekoľkonásobne sa znižuje dychová frekvencia. Je tu zrejmé hlbšie dýchanie. Postihnutý jedinec môže prestať úplne dýchať. Tento jav možno potom považovať za prvotnú známku ohrozenia života. Medzi ostatné symptómy ďalšej fázy otravy sa radí zúžené zrenice.

Tieto silne pôsobiace látky ovplyvňujú aj kardiovaskulárny systém. Tak napríklad intoxikácia vyvoláva prudké zníženie krvného tlaku, výnimkou nie je ani pokles srdcovej frekvencie. Za opiáty stojí tiež myopatia, zoslabenie podmienené reflexie a spomalenie pohybu čriev. Intoxikované osobu môže potrápiť rôzne intenzívný kŕč. Okrem spomínaných príznakov hrozí človeku akútny pľúcny edém alebo pneumonitída. Nebezpečné sú potom ašpirácie zvratkov. Pri veľmi závažných stavoch hrozí smrť.

Ľudia užívajúci túto skupinu drog majú rozmanité zdravotné problémy od poruchy spánku a chronickej únavy cez halucinačnej stavy až po chorobne smutnú náladu. Závislí jedinci nedodržiavajú v žiadnom prípade zdravú životosprávu, čo sa v ich prípade podpisuje na zdravotnom stave. Takí ľudia sú na kosť vychudnutí a vyčerpaní. Ich imunita je oslabená a tým pádom sa im nedarí vyhrať nad infekciami.

Diagnostika a liečba predávkovania opiátmi

Diagnostika tejto podoby intoxikácie prebieha na základni jednotlivých prejavov. Veľa záleží, v akom stave sa pacient práve nachádza, či prechádza počiatočnom či konečným štádiom. Lekárom sú veľmi nápomocné na prvý pohľad zreteľné stopy na koži (vpichy). I keď to nemusí byť pravidlom, pretože dnešné používatelia týchto drog môžu tiahnuť skôr na inhaláciu. V praxi k odhaleniu o akú drogu ide, stačí mať pri ruke dôkazné prostriedky. Pomôcť môže úplne drobná maličkosť. Pre tieto účely je tu diagnostický test. Pacientovi sa podá naloxón, čo je špeciálna látka, ktorý narúša účinok morfínu. Medzi najbežnejšie metódy sa radí aj toxikológie. Toto laboratórne vyšetrenie sa vykonáva z moču a krvi. V niektorých prípadoch lekári urobia ešte röntgen pľúc či vyšetrenie ultrazvukom.

Na základe výsledkov z najrôznejších vyšetrení sa potom pristupuje k podaniu správnych medikamentov. Niekedy postačí odvykací kúra, ktorá je zvyčajne podporená bylinnými prípravkami. Pri akútnych ťažkostiach sa volí účinná zložka v podobe intravenóznej injekcie. Ide o prípravky naltrexon či naloxón. V rámci ťažších foriem otráv prichádzajú na rad alternatívne syntetické látky, ako je napríklad metadón. Pacient je pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu a pritom sa nezabúda ani na správnu podporu srdca a ciev.

Prvá pomoc pri intoxikácii opiátmi

Ak sa niekomu z prítomných nezdá celkový stav intoxikované osoby, mal by mu zabezpečiť odbornú zdravotnú starostlivosť. Lepšie volať sanitku ihneď, ako až už je neskoro. V prípade že človek prestane dýchať, malo by sa pristúpiť k jednouchým úkonom, ktoré zvládne každý. V prvom rade sa začína s umelým dýchaním, počas tejto činnosti sa pravidelne monitoruje stav dotknutej osoby. Než sa tak stane, jedinec sa nepolohuje do správnej polohy a odstráni sa všetky zvyšky z ústnej dutiny. Až potom prichádza na rad dýchanie z úst do úst. To sa vykonáva tak dlho, kým sa jedinec neprivedie k životu.

Za určitých okolností môže dôjsť u predávkované osoby k zástave srdca, a preto sa na jej záchranu využíva oživovacia metóda takzvaná nepriama masáž srdca.

 


 

comments powered by Disqus