Neodkladná resuscitácia

Život zachraňujúca technika, ktorú by mal poznať a hlavne vykonávať každý človek u postihnutého, ktorý nereaguje a hlavne nedýcha. Ak ste svedkami kolapsu s následnou zástavou srdca je včasná a pohotová resuscitácia jedinou metódou, ktorá dáva šancu na prežitie. Ak si nie ste istí, zavolajte ZZS a dispečeri vás navedú ako správne resuscitáciu vykonávať.

Resuscitácia

Dospelý a adolescenti - ak sa dostanete k nedýchajícímu dospelému človeku alebo adolescentovi a ste v jeho prítomnosti sám, najprv zavolajte ZZS a postupujte podľa pokynov. U dospelých sa totiž najčastejšie ide o obehový problém, a ten potrebuje odbornú pomoc s defibrilátorom, KPR (kardiopulmonálná resuscitácia) zabezpečí medzi tým pumpovanie krvi do dôležitých orgánov. Ak sa jedná o topenie, dusenie, predávkovanie liekmi, drogami alebo alkoholom najprv začnite s resuscitáciou a až potom volajte ZZS.

Deti - ak nedýcha dieťa, je nevyhnutné najprv vykonať KPR a až potom volať ZZS. Dieťa väčšinou nedýcha kvôli duseniu (dychovej nedostatočnosti) a tak je potrebné najprv párkrát prodýchnout (v tomto prípade snáď nebudete mať žiadny problém dýchať z úst do úst) potom stlačiť hrudníček, aspoň jednu minútu a potom volať ZZS.

Postup resuscitácie

Postihnutého položte na chrbát a zakloňte mu hlavu (možnosť poranenia chrbtice a ochrnutie je v tomto ohľade až druhotná záležitosť), priložte ucho k jeho ústam, ak postihnutý nezačne dýchať alebo sa mu nedvíha hrudník (lapavé dychy sa nepočítajú - gasping) zavolajte ZZS, kde vám postup KPR v pokoji vysvetlí, dajte si mobil na hlasitý odposluch a komunikujte s operátorom do doby než príde ZZS. Bezodkladne začnite neodkladnú resuscitáciu s frekvenciou 100-krát za minútu. Dôležitá je tiež hĺbka stlačenia čím viac, tým lepšie. Dýchanie z úst do úst nie je v súčasnej dobe povinné. Dôležité je, aby ste nad postihnutým kľačali a mali napnuté ruky v lakti (stlačenie je potom efektívnejšie a vy sa skôr nevysílíte).

Neprerušujte KPR kým nezačne postihnutý normálne dýchať alebo do príchodu ZZS. Ak nie ste sami, môžete sa po 2 minútach striedať, avšak či nemusíte, KPR neprerušujte.

Neodkladná resuscitácia je jednou z kľúčových vlastností záchrany ľudského života. Nebojte sa ju použiť a nebojte sa, že ju vykonávate zle. Lepšie je vykonať niečo ako vôbec nič. Každé stlačenie hrudníka zvyšuje šancu na prežitie!

Autor: Lucie Kliková DiS.

 


 

comments powered by Disqus