Lebka

Lebka tvoria veľmi dôležitú časť nášho tela. Je totiž dôležitou ochranou pre náš mozog a zmysly. Hlavné stavebné jednotku tvorí kosti, svaly, cievne zásobenie pre tvárovú aj mozgovú časť a tiež nervy, ktoré nám dovoľujú reagovať na vonkajšie podnety. Lebka je častým terčom úrazov, kedy len malý otras môže spôsobiť vážne mozgové poškodenia a navyše trvalé dysfunkcie. Preto je potrebné si lebku a hlavu celkovo chrániť.

Príznaky

lebka

Delenie kostí

Kostra lebky je tvorená väčším počtom kostí, ktoré sú s výnimkou dolnej čeľuste, navzájom pevne spojené.

Tvárová časť

 • Horná čeľusť (Maxilla) - skladá sa z tela a výbežkov. Výbežky tvoria napríklad horné poschodie a lôžka pre zuby. V tele je rozsiahla dutina - najväčší je nosová dutina.
 • Kosť lícne (os zygomaticum) - nachádza sa pod okom, jej spánkový výbežok sa spája s lícnymi výbežkom a tvoria jarmový oblúk.
 • Kosť poschodová (os Palatinum) - tvorí zadnú časť dutiny nosnej a tvrdého podnebia a pripomína tvar písmena L.
 • Jazylka (os hyoideum) - podkovovitá Kůstka, ktorá sa nachádza medzi dolnou čeľusťou a kostrou hrtana a prestupuje do krčných svalov.

Mozgová časť

 • Klenba lebečnej (Kalva) - kosť tylový, temennej a čelné
  • Kosť tylový (os occipitale) - má uprostred veľký tylový otvor, ktorý nadväzuje na chrbticový kanál. Na stranách sú hrbole, ktoré slúži na spojenie s prvým krčným stavcom.
  • Kosť temennej (os parietale) - párová kosť v tvare štvorhrannej misky. Medzi kosťami je šev šípový, šev lambdový tvorí spojenie s kosťou tylový a šev korunový s kosťou čelné.
  • Kosť čelné (os frontale) - tvorí podklad pre očnice a tvorí horné poschodie pre nosovej dutiny.
 • Spodina lebečná (baze lebečných) - kosť spánková, klinová, čuchová, slzné, nosné, radličný a dolné Skořepa nosovej.
  • Kosť spánková (os temporale) - obsahuje otvory pre sluchové a rovnovážnej ústrojenstva. Jedná sa o párovú kosť, ktorá má zložitý tvar. Spája sa s lícne kosti, dolnou čeľusťou a jazylka.
  • Kosť klinová (os sphenoidale) - nepárová kosť v strede bázy lebečnej, súčasťou sú 3 výbežky, telo vybieha dozadu v tureckej sedlo.
  • Kosť čuchová (os ethmoidale) - po stranách sú umiestnené kostené dutinky, z ktorej odstupuje klenbu nosovej.
  • Kosť slznej (os lacrimale) - tvoria malí kostičky vsadenej vedľa očnice.
  • Kosť nosové (os nasal) - dve kosti, ktoré sú podkladom koreňa a chrbta nosa.
  • Kosť radličný (VOMERO) - tvorí zadnú časť prepážky nosovej.
  • Dolná klenbu nosové (concha Nasalis inferior) - tenká plochá kosť odstupujúci od steny dutiny nosnej.

Dolná čeľusť

Samostatnou kapitolku tvorí dolnú čeľusť, ako jediná je totiž pohyblivá a je spojená s lebkou jediným kĺbom a to čeľustnom. Základné pohyby sú otváranie a zatváranie úst. V obmedzenom rozsahu je možné pohybovať s dolnou čeľusťou i dopredu, dozadu a do strán.

Autor: Lucie Kľuková

 


 

comments powered by Disqus