Hypotalamus

Funkcia hypotalamu

Hypotalamus produkuje adiuretín (ADH, vazopresín) a oxytocín, ktoré sa po neurosekrečních dráhach dopravujú do neurohypofýzy a z tejto sú následne vyplavované do krvi. Ďalej sa z hypotalame uvoľňujú látky nazývané hypothalamické uvoľňovacie faktory, ktorých funkciou je riadenie činnosti adenohypofýzy. Okrem iného hypotalamus riadi pocity hladu a smädu, podieľa sa na sexuálnej aktivite, na kontrole emócií a reguluje telesnú teplotu.

Anatómia

Hypotalamus tvorí dno a prednú stenu III. mozgovej komory a od thalamu ho oddeľuje sulcus hypothalamicus. V hypotalame sa nachádza 22 jadier. Typickou klasifikácií sa stalo delenie hypotalamu podľa Le Gros-Clarka.

Klasifikácia podľa Le Gros-Clarka

1. Dorzálna oblasť (regio hypothalamica dorsalis) tvorí jedno jadro nc. ansa lenticularis.

2. Predná oblasť (regio hypothalamica anterior) má preoptická jadra ncc. praeoptici medialis a lateralis, nc. paraventricularis, nc. hypothalamicus anterior, nc. suprachiasmaticus, nc. supraopticu.

3. Stredná oblasť (regio hypothalamica media) obsahuje jadra nc. arcuatus, ncc. tuberales, nc., nc. hypothalamicus dorsalis, nc. periventricularis posterior, nc. infundibularis, hypothalamicus ventromedialis, nc. hypothalamicus dorsomedialis.

4. Zadná oblasť (regio hypothalamica posterior) má jadra mamilárních tiel nc. hypothalamicus posterior, ncc. corporis mammillaris mediales, laterales.

Spoje

  • Spoje hypotalamu tvorí vzostupná (ascendentný), zostupná (zostupné) a odstredivá (eferentných) vlákna, ktoré sú prepojené s ďalšími oblasťami centrálneho nervového systému - CNS.
  • Ascendentná vlákna sem vedú z miechy a predĺženej miechy, a to buď priamo pedunkulomamilárním systémom (vlákna končí v corpus mammillare) alebo nepriamo cez talamus.
  • Zostupné vlákna vedú z čelného kôrového laloku (tzv. Brodmannova oblasť 6 a 4), z hipokampe skrze fornix, ďalej zo zadnej orbitálnej kôry a čuchového mozgu, z amygdaly a tractus opticus.

Eferentná vlákna, ktorá vychádzajú z hypotalamu vedú:

  • do thalamu a limbického systému, ktorým je hypotalamus spojený s čelnou kôrou mozgovou.
  • do miechy a vegetatívnych zón mozgového kmeňa pomocou facilitačního retikulospinálního systému.
  • do hypofýzy cez hypotalamus-hypofyzárnej zväzok, ktorý je tvorený dvoma časťami. Prvá časť vychádza zo supraoptickohypofyzárního zväzku (supraoptické jadro) a druhá časť je tvorená tuberohypofyzárním zväzkom.
 


 

comments powered by Disqus