Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc v rodinnej anamnéze

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Z801

Kapitola: XXI. Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Skupina: Z80 - Zhubný nádor v rodinnej anamnéze

 


 

comments powered by Disqus