peciálne skríningové vyšetrenie zamerané na pľúcnu tuberkulózu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Z111

Kapitola: XXI. Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Skupina: Z11 - peciálne skríningové vyšetrenie na infekčné a parazitárne choroby

 


 

comments powered by Disqus