Anafylaktický šok ako nežiaduci účinok správne indikovaného a správne podaného lieku alebo liečiva

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T886

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: T88 - Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus