Anafylaktický šok ako nežiaduci účinok potraviny

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T780

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: T78 - Nepriaznivé účinky nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus