Účinok horúčavy a svetla, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T679

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: T67 - inky tepla a svetla

 


 

comments powered by Disqus