Prechodná únava z horúčavy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T676

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: T67 - inky tepla a svetla

 


 

comments powered by Disqus