Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T02

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

T020 - Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia
T020 - Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené
T020 - Zlomeniny postihujúce hlavu a krk
T021 - Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia
T021 - Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené
T021 - Zlomeniny hrudníka, drieku a panvy
T022 - Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia
T022 - Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené
T022 - Zlomeniny viacerých oblastí jednej hornej končatiny
T023 - Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia
T023 - Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené
T023 - Zlomeniny viacerých oblastí jednej dolnej končatiny
T024 - Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia
T024 - Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené
T024 - Zlomeniny viacerých oblastí oboch horných končatín
T025 - Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia
T025 - Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené
T025 - Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín
T026 - Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia
T026 - Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené
T026 - Zlomeniny viacerých oblastí hornej (ých) aj dolnej (ých) končatiny (ín)
T027 - Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia
T027 - Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené
T027 - Zlomeniny hrudníka s driekom a panvy s končatinou (ami)
T028 - Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia
T028 - Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené
T028 - Zlomeniny postihujúce iné kombinácie telesných oblastí
T029 - Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia
T029 - Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené
T029 - Bližšie neurčené viacnásobné zlomeniny
 


 

comments powered by Disqus