Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T008

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: T00 - Povrchové poranenia viacerých oblastí tela

 


 

comments powered by Disqus