Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T003

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: T00 - Povrchové poranenia viacerých oblastí tela

 


 

comments powered by Disqus