Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T001

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: T00 - Povrchové poranenia viacerých oblastí tela

 


 

comments powered by Disqus