Vykĺbenie, vyvrtnutie, natiahnutie kĺbov a väzov kolena

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S83

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

S830 - Vykĺbenie jabĺčka (patella)
S831 - Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené
S831 - Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu
S831 - Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu
S831 - Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne
S831 - Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne
S831 - Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné
S831 - Vykĺbenie kolena
S832 - Trhlina menisku, akútna
S833 - erstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena
S834 - Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz
S834 - Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu
S834 - Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu
S834 - Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu
S834 - Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu
S834 - Vyvrtnutie a natiahnutie postihujúce (fibulárny) (laterálny) (mediálny) pobočný väz kolena
S835 - Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz
S835 - Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu
S835 - Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu
S835 - Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu
S835 - Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu
S835 - Vyvrtnutie a natiahnutie (predného) (zadného) skríženého väzu kolena
S836 - Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena
S837 - Poranenie viacerých útvarov kolena
 


 

comments powered by Disqus