Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S740

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: S74 - Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna

 


 

comments powered by Disqus