Zlomenina predlaktia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S52

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

S520 - Zlomenina horného konca lakťovej kosti (ulny): časť bližšie neurčená
S520 - Zlomenina horného konca lakťovej kosti (ulny): olekranon
S520 - Zlomenina horného konca lakťovej kosti (ulny): processus coronoideus
S520 - Zlomenina horného konca lakťovej kosti (ulny): iné a mnohopočetné časti
S520 - Zlomenina horného konca lakťovej kosti (ulny)
S521 - Zlomenina horného konca vretennej kosti (radia): časť bližšie neurčená
S521 - Zlomenina horného konca vretennej kosti (radia): hlava
S521 - Zlomenina horného konca vretennej kosti (radia): collum
S521 - Zlomenina horného konca vretennej kosti (radia): iné a mnohopočetné časti
S521 - Zlomenina horného konca vretennej kosti (radia)
S522 - Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená
S522 - Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti
S522 - Zlomenina diafýzy lakťovej kosti
S523 - Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená
S523 - Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti
S523 - Zlomenina diafýzy vretennej kosti
S524 - Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti (ulny a rádia)
S525 - Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená
S525 - Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ
S525 - Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ
S525 - Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti
S525 - Zlomenina dolného konca vretennej kosti
S526 - Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti (ulny a rádia)
S527 - Viaceré zlomeniny predlaktia
S528 - Zlomenina inej časti predlaktia
S529 - Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti
 


 

comments powered by Disqus