Povrchové poranenie brucha, drieku a panvy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S30

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

S300 - Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy
S301 - Pomliaždenie brušnej steny
S302 - Pomliaždenie vonkajších pohlavných ústrojov
S307 - Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy
S308 - Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený
S308 - Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina
S308 - Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)
S308 - Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)
S308 - Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)
S308 - Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie
S308 - Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné
S308 - Iné povrchové poranenia brucha, drieku a panvy
S309 - Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený
S309 - Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina
S309 - Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)
S309 - Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)
S309 - Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)
S309 - Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie
S309 - Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné
S309 - Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy
 


 

comments powered by Disqus