Drvivé poranenie hrudníka a traumatická amputácia časti hrudníka

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S28

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

S280 - Rozdrvený hrudník
S281 - razová amputácia časti hrudníka
 


 

comments powered by Disqus