Povrchové poranenie hrudníka

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S20

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

S200 - Pomliaždenie prsníka
S201 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený
S201 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina
S201 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)
S201 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)
S201 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)
S201 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné
S201 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka
S202 - Pomliaždenie hrudníka
S203 - Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený
S203 - Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina
S203 - Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)
S203 - Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)
S203 - Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)
S203 - Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné
S203 - Iné povrchové poranenia prednej hrudníkovej steny
S204 - Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený
S204 - Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina
S204 - Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)
S204 - Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)
S204 - Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)
S204 - Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné
S204 - Iné povrchové poranenia zadnej hrudníkovej steny
S207 - Viaceré povrchové poranenia hrudníka
S208 - Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený
S208 - Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina
S208 - Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)
S208 - Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)
S208 - Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (črepina)
S208 - Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie
S208 - Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné
S208 - Povrchové poranenia iných a bližšie neurčených častí hrudníka
 


 

comments powered by Disqus