razová amputácia v úrovni krku

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S18

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

 


 

comments powered by Disqus