Poranenie nervov krčného sympatika

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S145

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: S14 - Poranenie krčných nervov a krčnej miechy

 


 

comments powered by Disqus