Povrchové poranenie krku

Kód diagnózy podľa MKCH-10: S10

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

S100 - Pomliaždenie hrdla
S101 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený
S101 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina
S101 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)
S101 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)
S101 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)
S101 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné
S101 - Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia krku
S107 - Viaceré povrchové poranenia krku
S108 - Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený
S108 - Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina
S108 - Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)
S108 - Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)
S108 - Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (črepina)
S108 - Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie
S108 - Povrchové poranenie inej časti krku: iné
S108 - Povrchové poranenie iných častí krku
S109 - Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený
S109 - Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina
S109 - Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)
S109 - Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)
S109 - Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)
S109 - Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie
S109 - Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné
S109 - Povrchové poranenie bližšie neurčených častí krku
 


 

comments powered by Disqus