Bolestivé močenie, bližšie neurčené

Kód diagnózy podľa MKCH-10: R309

Kapitola: XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde
Skupina: R30 - Bolesť pri močení

 


 

comments powered by Disqus