Klinefelterov syndróm, muž s karyotypom 46,XX

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q982

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q98 - Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský fenotyp, nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus