Mozaicizmus, 45,X /iná bunková línia (e) s patologickým pohlavným chromozómom

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q964

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q96 - Turnerov syndróm

 


 

comments powered by Disqus