Karyotyp 46,X izo (Xq)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q961

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q96 - Turnerov syndróm

 


 

comments powered by Disqus