Karyotyp 45,X

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q960

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q96 - Turnerov syndróm

 


 

comments powered by Disqus