Dystrofická bulózna epidermolýza

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q812

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q81 - Epidermolysis bullosa

 


 

comments powered by Disqus