Vrodená skolióza, zapríčinená vrodenou chybou kosti

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q763

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q76 - Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka

 


 

comments powered by Disqus