Iná vrodená chyba semenovodu, nadsemenníkov, semenných vačkov a prostaty (predstojnice)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q554

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q55 - Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov

 


 

comments powered by Disqus