Iná vrodená chyba vulvy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q527

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q52 - Iné vrodené chyby ženských pohlavných orgánov

 


 

comments powered by Disqus