Novorodenecká hemateméza a meléna, zapríčinená prehltnutím materskej krvi

Kód diagnózy podľa MKCH-10: P782

Kapitola: XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období
Skupina: P78 - Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov

 


 

comments powered by Disqus