Hemateméza u novorodenca

Kód diagnózy podľa MKCH-10: P540

Kapitola: XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období
Skupina: P54 - Iné krvácania novorodenca

 


 

comments powered by Disqus