Endometrióza, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: N809

Kapitola: XIV. Choroby močovopohlavnej sústavy
Skupina: N80 - Endometrióza

 


 

comments powered by Disqus