Iná choroba prostaty, bližšie určená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: N428

Kapitola: XIV. Choroby močovopohlavnej sústavy
Skupina: N42 - Iné choroby prostaty

 


 

comments powered by Disqus