Dysplázia prostaty

Kód diagnózy podľa MKCH-10: N423

Kapitola: XIV. Choroby močovopohlavnej sústavy
Skupina: N42 - Iné choroby prostaty

 


 

comments powered by Disqus