Zápalová choroba prostaty, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: N419

Kapitola: XIV. Choroby močovopohlavnej sústavy
Skupina: N41 - Zápalové choroby prostaty

 


 

comments powered by Disqus