Syndróm manžety rotátorov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M751

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M75 - Poškodenia pleca - lézie pleca

 


 

comments powered by Disqus