Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky, bližšie neurčené

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M509

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M50 - Poruchy krčných medzistavcových platničiek

 


 

comments powered by Disqus