Bližšie neurčená brušná prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: K469

Kapitola: XI. Choroby tráviacej sústavy
Skupina: K46 - Nešpecifikovaná brušná prietrž

 


 

comments powered by Disqus