Bližšie neurčená brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: K460

Kapitola: XI. Choroby tráviacej sústavy
Skupina: K46 - Nešpecifikovaná brušná prietrž

 


 

comments powered by Disqus