Brušná prietrž s gangrénou

Kód diagnózy podľa MKCH-10: K431

Kapitola: XI. Choroby tráviacej sústavy
Skupina: K43 - Brušná prietrž - hernia ventralis

 


 

comments powered by Disqus