Brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény

Kód diagnózy podľa MKCH-10: K430

Kapitola: XI. Choroby tráviacej sústavy
Skupina: K43 - Brušná prietrž - hernia ventralis

 


 

comments powered by Disqus