Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž s priškripnutím bez gangrény

Kód diagnózy podľa MKCH-10: K413

Kapitola: XI. Choroby tráviacej sústavy
Skupina: K41 - Stehnová prietrž - hernia femoralis

 


 

comments powered by Disqus