Obojstranná stehnová prietrž s gangrénou

Kód diagnózy podľa MKCH-10: K411

Kapitola: XI. Choroby tráviacej sústavy
Skupina: K41 - Stehnová prietrž - hernia femoralis

 


 

comments powered by Disqus