Obojstranná stehnová prietrž s priškripnutím, bez gangrény

Kód diagnózy podľa MKCH-10: K410

Kapitola: XI. Choroby tráviacej sústavy
Skupina: K41 - Stehnová prietrž - hernia femoralis

 


 

comments powered by Disqus