Hypersenzitívna pneumonitída (alergická alveolitída), zapríčinená bližšie neurčeným organickým prachom

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J679

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J67 - Exogénna alergická alveolitída zapríčinená organickým prachom

 


 

comments powered by Disqus